Termografi

Det handler om å oppdage farlige feil i tide, samt gjøre noe med dem.

Termografi - les hele saken


Internkontroll

Styret skal blant annet risikovurdere evetuelle faremomenter med det elektriske anlegget.

Internkontroll - les hele saken


Strømsparing ENØK

Mange borettslag har et stort sparepotensiale på strømkostnaden på fellesanlegg og strømmålere.

Strømsparing ENØK - les hele sakenKontakt oss

Kontakt oss

ETS Elektro AS     /     Liakollveien. 7     /     8534 Liland     /     org.nr 898544052

Utviklet av Imaker as