Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Tjenester rettet mot det private marked

Tjenester rettet mot det private marked

Regelverk

For din sikkerhet er det viktig at du er klar over hvilket ansvar du har for det elektriske anlegget. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) legger føringer for
blant annet elektroforskrifter

Regelverk - les hele saken

 

 

Bygge nytt, eventuelt gjøre om gammelt anlegg?

 Vi ønsker ikke å gå i detaljer på konsekvenser med uhell med elektrisk årsak, da vi vet at våre kunder kan forestille seg handlinger selv, i gitte situasjoner.

Bygge nytt, eventuelt gjøre om gammelt anlegg? - les hele saken