Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Tjenester rettet mot bedriftsmarkedet

Nødstrøm/UPS

Risikovurdering er et av forholdene som skal vurderes ihht Internkontrollforskriften.

Har din virksomhet vurdert konsekvensene ved nettbortfall? Hva vil stoppe opp av maskineri?
Hvilke konsekvenser vil det få, spesielt dersom det blir langvarig (flere timer eller dager)?

Nødstrøm/UPS - les hele saken

 

 

Nettleie strømsparing ENØK

Mange bedrifter har et stort sparepotensial på strømkostnader. I denne sammenheng nevnes ventilasjonsanlegg og avtrekksvifter som mulige "strømtyver" i tillegg til varmekabler og andre belastninger uten spesiell styring.

Nettleie strømsparing ENØK - les hele saken

 

 

HMS Internkontroll

Forskrift om Helse Miljø og Sikkerhet kom i 1992. Dette er forskrift som pålegger alle bedrifter her i landet å ha et dokumentert system hvordan lovene underlagt forskriften etterleves. Se hva som skal være skriftlig dokumentert i et IK system.

HMS Internkontroll - les hele saken

 

 

Data/tele spredenett

Viktig ved datainstallasjon!

Data/tele spredenett - les hele saken